CelsusCare

CelsusCare is een consultancy-organisatie die bedrijven in de (groot)zakelijke markt ondersteunt in hun verzuimbeleid en de uitvoering daarvan. CelsusCare analyseert en beoordeelt aan de hand van de bedrijfsinformatie welke keuzes er gemaakt kunnen worden om tot de optimale strategie voor verzuimmanagement te komen. Dat leidt tot zeer diverse uitkomsten. Sommige organisaties willen zelf het verzuimmanagement intern uitvoeren; anderen kiezen voor (gedeeltelijke) outsourcing. Er is geen perfecte keuze. De beste keuze is datgene wat het beste past bij de ontwikkeling van de betreffende organisatie en het beleid waarvoor het management kiest. CelsusCare adviseert daarin. Onze organisatie is ingericht om over alle facetten die bij verzuimmanagement van toepassing zijn inhoudelijk te kunnen adviseren: medische, (arbeids)juridische, verzekeringstechnische- en sociaal verzekerings- expertise zijn door onze specialisten geborgd. Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen hebben we voor twee werkmaatschappijen gekozen: CelsusCare Consultancy en CelsusCare Insurance.

Hoge Lage der A Groningen in zwart-wit

Consultancy

CelsusCare Consultancy ondersteunt bij de vormgeving van het verzuimbeleid. Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals bedrijfsarts, casemanager, verzuimmanagementsysteem, eigen regie of Arbodienst, is in de (groot)zakelijke markt het onderwerp eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of WGA een belangrijk onderwerp. Inmiddels is 40% van de gehele loonsom in Nederland eigenrisicodrager voor de WGA en is daarmee een miljardenmarkt geworden. Veel grote organisaties kiezen – al dan niet gedwongen – voor een Inkomensverzekeraar. Een alternatief is privatiseren met een borgsteller. Dit kan tot hele forse besparingen leiden, hetgeen wij voor een aantal organisaties hebben mogen uitvoeren. CelsusCare voert regie over het proces van privatiseren en implementatie van het WGA-schademanagement tot op detailniveau. Vanuit CelsusCare Consultancy leveren wij ook de diensten van bedrijfsartsen, casemanagers, arbeidsdeskundigen, arbeidsjuristen en andere specialisten op het terrein van verzuimmanagement.

Insurance

CelsusCare Insurance heeft agentschappen bij de belangrijkste Inkomensverzekeraars zoals NN, ASR, Goudse en Loyalis. Uiteraard kunnen wij bemiddelen voor verzuimverzekeringen, collectieve zorgverzekeringen en WIA-aanvullingsverzekeringen. Als een organisatie ervoor kiest om eigenrisicodrager (ERD) te worden voor de Ziektewet en/of WGA kunnen wij op maat een verzekeringsconstructie aanbieden. In alle gevallen voert CelsusCare het casemanagement voor de Ziektewet en/of WGA uit, al dan niet in opdracht van de Inkomensverzekeraar die gekozen wordt. Het ERD-casemanagement is gericht op zowel de naleving van de geldende wet- en regelgeving als de risico- en schadelastbeheersing voor alle partijen (werkgever, werknemer en verzekeraar). Het casemanagement richt zich op het voorkomen of beperken van Ziektewet of WGA instroom én op het beheersen van bestaande uitkeringslasten.

Beeldmerk

Sparren over verzuimbeleid?

Het zal waarschijnlijk zo zijn dat je voor jouw bedrijf de noodzakelijke diensten op het terrein van verzuimmanagement al in huis hebt. Dus: er is bijvoorbeeld al een contract met een Arbodienst, de verzekeringenkant is geregeld en de leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het verzuim van hun afdeling. Toch heb je een – voor jouw gevoel – hoog verzuimcijfer en zijn er te vaak of te veel mensen ziek. Wat te doen? In die zaken kan CelsusCare als onafhankelijk adviseur voor jou als sparringpartner dienen.

Aandacht voor verzuimbeleid

Het is voor de meeste ondernemingen razend moeilijk om zelf de juiste keuzes te maken in het verzuimbeleid. De regelgeving wijzigt steeds en de verantwoordelijkheid komt steeds meer bij de werkgever te liggen. Lang verzuim neemt sinds 2016 fors toe, waardoor verzuimkosten een steeds groter deel van de totale personeelskosten worden. Vooral grotere organisaties hebben het hier moeilijk mee, door de steeds groter wordende “span of control” voor leidinggevenden, of juist door de opmars van zelfsturende teams. Toch is hier bij complexe organisatiewijzigingen vaak weinig aandacht voor. Daarom helpen wij jou daarbij!

CelsusCare Verzuimreductie Thijs Oosterhuis profielfoto

Thijs Oosterhuis

Brugstraat Groningen fietsers zwart-wit

Wij werken onder andere voor

Scroll naar boven