Onze diensten

Samen op zoek naar de best passende opzet om het verzuim in jouw organisatie terug te brengen. Hiervoor combineren we tools en instrumenten waarvan we uit ervaring weten dat ze goed werken. Deze combinatie is maatwerk: voor een optimaal resultaat in jóuw organisatie.

Beeldmerk blauw

Strategisch advies

Core-business van CelsusCare is het – strategisch – adviseren van bedrijven in de (groot)zakelijke markt in de keuze van verzuimbeleid. De keuze voor het beleid dat een organisatie voor het verzuimmanagement wil voeren, is gelegen in vele organisatie aspecten die eerst onderzocht dienen te worden voordat een gerichte keuze gemaakt kan te worden.

Dit vraagstuk heeft vooral te maken met de “verzuimvolwassenheid” van de organisatie. Hiermee bedoelen we de mate waarin de organisatie zelf in staat is om het verzuimmanagement in te richten en uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als “span of control”, borging van de verzuimtaken van de leidinggevende in de managementcyclus en de mogelijkheid van creëren van een keten van interventieverleners op het gebied van curatie en re-integratie.

CelsusCare adviseert, regisseert en implementeert dit proces integraal - of op deelgebieden - al naar gelang van de klantwens. Inrichting van het uiteindelijke verzuimmanagement en Arbobeleid, naast de keuze voor eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA maken daar deel van uit.

Beeldmerk geel

Verzuimbegeleiding

De Arbowet biedt werkgevers twee mogelijkheden voor de keuze van verzuimbegeleiding voor de eigen werknemers.

Ten eerste de vangnetregeling. Hierbij sluit de werkgever een contract af met één gecertificeerde arbodienst, waarmee een basiscontract wordt afgesloten voor de verzuimbegeleiding. Dit betekent veelal dat de Arbodienst leading is in het verzuimmanagement. Een alternatief is dat de werkgever zelf bepaalt door wie hij zich laat ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taken volgens de Arbowet. Er wordt dan gebruik gemaakt van de 'maatwerkregeling'. Bij deze keuze blijft de bedrijfsarts benodigd voor zijn wettelijk vastgelegde taken. In de praktijk zullen de kleinere werkgevers kiezen voor de vangnetregeling. Grotere organisaties kiezen vaker voor de maatwerkregeling, waarbij de in te kopen ondersteunende dienstverlening naar eigen keuze vormgegeven kan worden. CelsusCare kan adviseren over de keuzes die hierin bestaan zoals onder “Strategisch advies” is beschreven.

Bij de keuze voor de maatwerkregeling kan CelsusCare bedrijfs- en Arboartsen leveren die de wettelijke taken zoals spreekuren houden, probleemanalyses maken en dergelijke voor de werkgever verzorgen. Daarnaast kan CelsusCare de benodigde expertise leveren voor complexe (medische) casuïstiek, denk aan medisch specialisten, arbeidsdeskundigen, arbeidsjuristen en gespecialiseerde consultants.

Beeldmerk donker

Eigenrisicodrager Ziektewet

Als eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet is de werkgever zelf verantwoordelijk voor de uitkering en re-integratie van de ex-werknemers die ziek uit dienst zijn getreden of binnen 28 dagen na einde dienstverband alsnog ziek zijn geworden. Dit voor de periode van maximaal twee jaar. In plaats van uitbesteden aan het UWV voert de werkgever dus zelf de regie. Het blijkt dat eigenrisicodragers vaak betere re-integratieresultaten behalen en zo besparen op de totale kosten.

Om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden is geen garantieverklaring nodig. Wel moet  de werkgever voor de verzuimbegeleiding van de zieke ex-werknemers hulp krijgen van een deskundige persoon of dienst die gecertificeerd is op grond van de Arbowet. Daarnaast moet de werkgever voor de Ziektewet een aparte verzuimadministratie voeren. 

CelsusCare helpt eigenrisicodragers voor de Ziektewet bij de uitvoering van deze verplichtingen. Wij richten het administratieve proces in en verzorgen het ERD-casemanagement volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Voor het opstellen van de uitkeringsspecificaties en aangiften loonheffingen hebben wij een samenwerkingsverband met een externe partij.

Beeldmerk

Eigenrisicodrager WGA

Vanaf 2004 is de mogelijkheid ontstaan om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Veel arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vinden plaats krachtens de WGA regeling als onderdeel van de WIA. De kosten hiervan worden doorberekend aan de werkgevers in de vorm van sociale verzekeringspremies; eigenrisicodragers betalen een verzekeringspremie of dragen alle lasten zelf.

Als eigenrisicodrager voor de WGA is de werkgever verantwoordelijk voor re-integratie en begeleiding van de arbeidsongeschikte (ex)-werknemer. CelsusCare heeft hiervoor een unieke werkwijze ontwikkeld: WGA-schademanagement.

kayla-6SEx71qISAU-unsplash kopie
Scroll naar boven