Sparren over je verzuimbeleid

Het zal waarschijnlijk zo zijn dat je voor jouw bedrijf de noodzakelijke diensten op het terrein van verzuimmanagement al in huis hebt. Dus: er is bijvoorbeeld al een contract met een Arbodienst, de verzekeringenkant is geregeld en de leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het verzuim van hun afdeling. Toch heb je een – voor jouw gevoel – hoog verzuimcijfer en zijn er te vaak of te veel mensen ziek. Wat te doen? In die zaken kan CelsusCare als onafhankelijk adviseur voor jou als sparringpartner dienen.

Dit zijn belangrijke onderwerpen waar we je graag bij helpen:

Wordt er voldoende regie gevoerd op de Poortwachter trajecten (de ziekmelding van dag 1 tot aan instroom in de WIA)?

Past het huidige verzuimbeleid nog wel bij het bedrijf zoals het nu vorm heeft?

Doen de leidinggevenden wat ze moeten doen?

Zijn de taken en verantwoordelijkheden van leidinggevenden goed verdeeld?

Voert de bedrijfsarts zijn rol op de gewenste manier uit?

Zijn de kosten van verzuim goed in beeld?

Worden de verzuimcijfers goed bijgehouden en gebruikt?

Werken de medewerkers actief mee in verzuimpreventie en re-integratie?

Wordt goed gebruik gemaakt van externe financieringsbronnen?

Worden er adequaat Interventies ingezet om te reïntegreren?

Gratis VerzuimReductie Quickscan

Op basis van verzuimcijfers en een aantal interviews kijken wij naar het verzuim in jouw organisatie. Dit werken we uit in een kort en bondig rapport met een advies hoe jij verzuim kunt reduceren.

Thijs Oosterhuis