Eigenrisicodrager WGA

Vanaf 2004 is de mogelijkheid ontstaan om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Veel arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vinden plaats krachtens de WGA regeling als onderdeel van de WIA. De kosten hiervan worden doorberekend aan de werkgevers in de vorm van sociale verzekeringspremies; eigenrisicodragers betalen een verzekeringspremie of dragen alle lasten zelf.

Als eigenrisicodrager voor de WGA is de werkgever verantwoordelijk voor re-integratie en begeleiding van de arbeidsongeschikte (ex)-werknemer. CelsusCare heeft hiervoor een unieke werkwijze ontwikkeld: WGA-schademanagement.

WGA-schademanagement kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak door de deskundigen zoals bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, casemanager en consultant. De regie wordt gevoerd door de consultant van CelsusCare. Alle communicatie met stakeholders zoals werkgever en werknemer, UWV, WGA verzekeraar en Interventieverleners wordt door CelsusCare onderhouden. Het multidisciplinaire overleg wordt driemaal per jaar gevoerd, waarna een actuele rapportage van alle casuïstiek wordt opgesteld. De actiepunten uit dit WGA Schade overleg worden door CelsusCare uitgevoerd of in gang gezet.

Het merendeel van de WGA verzekeraars hebben CelsusCare gecontracteerd om het WGA-schademanagement voor hun klanten uit te voeren en hebben daarmee hun schadebehandeling feitelijk geoutsourcet.

Het UWV heeft CelsusCare geaccrediteerd als professioneel rechtshulpverlener, waardoor in bezwaar- en beroepszaken het volledige dossier (medisch en niet-medisch) door het UWV ter beschikking wordt gesteld. Voor de medische beoordeling heeft CelsusCare eigen artsen in dienst.

E-book

De wetgever wil dat bedrijven kunnen kiezen tussen het UWV en eigenrisicodragerschap voor de WGA. Welke afwegingen moet de werkgever maken om hierbij tot een weloverwogen keuze te komen? Hierover leest u meer in ons e-book.

Scherm­afbeelding 2023-12-19 om 15.22.30
Scroll naar boven