BREAKING: compensatie van transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

transitievergoeding-compensatie

Heb je een transitievergoeding uitbetaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Of verwacht je hier in de toekomst mee te maken te krijgen? Dan heb ik belangrijk nieuws voor je: deze kosten krijg je vergoed.

Eergisteren, 26 februari, is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd.

Dankzij deze regeling kun je de transitievergoeding bij het beëindigen van dienstverbanden van langdurig zieke werknemers vergoed krijgen.

Wil je gebruik maken van deze regeling?

Dat kan voor dienstverbanden die vanaf 1 juli 2015 op initiatief van de werkgever zijn beëindigd. De regeling is dus van toepassing op reeds betaalde én nog te betalen vergoedingen.

Hoe hoog is de vergoeding?

De compensatie is niet hoger dan de hoogte van de transitievergoeding en bedraagt niet meer dan het bedrag van het tijdens ziekte van de werknemer betaalde brutoloon. Perioden waarin het loon werd doorbetaald vanwege een loonsanctie komen niet in aanmerking. Hetzelfde geldt voor de periode waarover het dienstverband ‘slapend’ is gehouden.

Hoe kun je deze compensatie aanvragen?

Aanvragen voor compensatie kunnen bij het UWV worden ingediend vanaf 1 april 2020. Het UWV heeft bij de aanvraag bepaalde informatie nodig om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen. We vertellen je hier graag meer over. De compensatie kan tot maximaal zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding worden aangevraagd.

Wil je hier meer over weten? We kijken graag met je mee.

Mag ik je alvast deze tip meegeven:

Bewaar alle documenten die betrekking hebben op het einde van het dienstverband, de reden daarvan en de berekening en betaling van de vergoeding.

Scroll naar boven