Oplopend prijsverschil tussen UWV en private WGA-verzekering in 2020

private-WGA-toename

In 2020 verwachten we een oplopend prijsverschil tussen UWV en private WGA-verzekering.

Dit heeft vier oorzaken:

1. Extra mogelijkheden om langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken. Een WGA uitkering aan publiek verzekerde werknemers (UWV) duurt gemiddeld zeven jaar, voor privaat verzekerde werknemers is dat slechts vier jaar.

2. Het verschil in rekenmethodiek. Het UWV berekent de premie op basis van de uitkeringen twee jaar geleden, terwijl verzekeraars hun premie onder meer baseren op een risico-analyse van het aantal langdurig arbeidsongeschikte medewerkers.

3. De instroom van arbeidsongeschikte medewerkers vanuit een flexibel dienstverband (WGA-flex). De premie bij het UWV moet nu ook deze uitkeringen dekken. WGA verzekeraars waren al verplicht om dat aspect in de premiestelling mee te nemen.

4. De achterstanden in het herkeuren van arbeidsongeschikte medewerkers. Het UWV is verplicht om de medewerkers van een privaat verzekerde werkgever opnieuw te keuren als een werkgever daarom vraagt. Bij een private verzekering komt de herkeuring daardoor bovenop de stapel en vindt daardoor sneller plaats.

Conclusie:

Kijk goed naar wat je nu aan gedifferentieerde premie WGA betaalt. Want bij een gelijkblijvende instroom van langdurig arbeidsongeschikten zal de UWV premie dan toch stijgenAlle reden om privatisering te overwegen.

Scroll naar boven