Premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk) en Aof- premie

premiebeschikking-WHK

Het is weer zover! De Premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk) 2022 valt één dezer dagen op de mat bij werkgevers.
Per 1 januari 2022 wijzigt de indeling van werkgevers.


WGA en ZW premiecomponent
Zoals elk jaar stuurt de Belastingdienst alle werkgevers een brief waarin de gedifferentieerde premie voor de WGA en de ZW  bekend wordt gemaakt.
Wanneer een werkgever ‘publiek’ verzekerd is (via het UWV), dan wordt er een percentage vermeld achter de WGA en/of ZW premiecomponent.
Wanneer een werkgever privaat verzekerd is (eigenrisicodrager), dan is het percentage van de betreffende gedifferentieerde premie op 0% gesteld.

Indeling werkgevers Whk en Aof
Per 1 januari 2022 wordt de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de Whk-premie aangepast. Per diezelfde datum is er ook sprake van een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).
De indeling van werkgevers voor de Whk-premie en de Aof-premie wordt gelijk getrokken.

Vanaf 1 januari is een werkgever klein als deze een loonsom heeft tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer per jaar. Dit komt neer op € 882.500,-. Tot en met 2021 lag de grens op 10 in plaats van 25. Per 2022 vallen meer werkgevers onder de categorie ‘Kleine werkgever’.

Middelgrote werkgevers hebben een loonsom die groter is dan 25, maar minder dan 100 maal het gemiddeld premieplichtig loon per werknemer per jaar. De loonsom ligt tussen
€ 882.500,- en € 3.460.000,-.
Grote werkgevers hebben een loonsom van meer dan € 3.460.000,- (net zoals voorgaande jaren).

Aof-premie
De differentiatie van de Aof-premie moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte goedkoper maken voor kleine werkgevers. Zij betalen namelijk minder premie dan (middel) grote werkgevers. Het kabinet wil daarmee bereiken dat kleine werkgevers het bespaarde geld gebruiken voor een MKB-verzuim-ontzorgverzekering.

Meer weten?

Neem contact met ons op via onderstaande knop, of bel met 050-3187309 voor advies op maat.

Scroll naar boven