Nieuwsbrief juni 2022

celsuscare-juni-nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen van het verzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland over de afgelopen periode. Belangrijke informatiebron is hierbij het trendrapport dat door Nationale Nederlanden vorige week is gepubliceerd.

Wij beperken ons tot de belangrijkste conclusies.

Ontwikkeling ziekteverzuim

Het ziekteverzuim stijgt op alle fronten. Van gemiddeld 4,4% in 2019 naar 4,9% in 2021. In de kleinere bedrijven sneller dan bij de grote bedrijven. Aantekening daarbij is echter dat het verzuimpercentage in kleine bedrijven gemiddeld lager ligt dan in grote bedrijven.

De gemiddelde verzuimfrequentie is de afgelopen drie jaar gelijk gebleven; rond de 1,2. Voor de gezondheidszorg is dat echter wel gestegen naar 1,5

Belangrijkste oorzaken verzuim

De sector gezondheid heeft de afgelopen drie jaar de hoogste verzuimduur. In 2020 was dit 9,4 werkdagen en in 2021 is dit gemiddeld 10,7 werkdagen. Het effect van Covid op met name de sector gezondheid is duidelijk in de cijfers terug te zien.

Een tweede belangrijke conclusie is dat we zien dat de werknemers in de bouw, horeca en gezondheid aangeven dat bij verzuim door het werk ‘lichamelijk te zwaar werk’ en ‘werkdruk en werkstress’ vaker dan 50% de verzuimoorzaken zijn. Als we ook nog de oorzaak ‘langdurig dezelfde handelingen verrichten, te lang achter computer werken’ meenemen, dan kunnen we concluderen dat de meeste verzuimoorzaken gaan over de organisatie van het werk binnen de bedrijven.

Wia aanvragen

Het aantal WIA aanvragen neemt toe. Reden is de ophoging van de pensioenleeftijd en de afname van mogelijkheden als pré pensioen en soortgelijke regelingen.

De WGA uitkeringen worden toegerekend aan de werkgever die uiteindelijk deze kosten betaalt.

WGA

In de grafieken hierboven wordt weergegeven om welke reden een WGA-uitkering stopt. Uit de percentages blijkt heel duidelijk dat de bedrijven die eigenrisicodrager voor WGA zijn beduidend beter presteren dan de publiek verzekerde bedrijven (UWV). Dit vertaalt zich uiteindelijk in veel lagere kosten voor bedrijven die eigenrisicodrager voor de WGA zijn!

Resumé: de tendens van het stijgende ziekteverzuim en de groei van WGA instroom leidt ertoe dat voor met name de grote werknemers de behoefte om hier zoveel mogelijk invloed op uit te oefenen steeds groter wordt. Krapte op de arbeidsmarkt versterkt dit proces. Adequaat en professioneel verzuimmanagement is een vereiste voor een efficiënte bedrijfsvoering.

De conclusie is dat eigenrisicodragerschap WGA voor de grote werkgevers loont!

Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Thijs Oosterhuis en Stephan Belt

 

CelsusCare bv

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven