Maak je al volop gebruik van deze tegemoetkoming: het Loonkostenvoordeel (LKV)

Voor medewerkers waarop een doelgroepverklaring van toepassing is kun je vanaf 1 januari 2018 loonkostenvoordeel (LKV) aanvragen. Dat is een jaarlijkse tegemoetkoming voor maximaal 3 jaar. Het gaat dan om werknemers:

  • van 56 jaar en ouder met een uitkering;
  • met een arbeidsbeperking die nieuw in dienst komen;
  • met een arbeidsbeperking die worden herplaatst;
  • uit de doelgroep van banenafspraak en scholingsbelemmerden.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming is maximaal €6.000 per kalenderjaar (€2.000 bij de doelgroep banenafspraak en scholings-belemmerden).

Hoe vraag je het LKV aan?

Het LKV moet binnen 3 maanden na indiensttreding worden aangevraagd. Hiervoor heb je een 'doelgroepverklaring LKV' nodig. Deze verklaring moet jouw medewerker, eventueel door een gemachtigde, aanvragen bij het UWV of de gemeente.

Uitgebreide informatie is te vinden op de site van het UWV.

Heb je vragen? Of kunnen we je helpen? Laat het ons weten!

Scroll naar boven