Voorschotten WIA 2022

celsuscare-logo

Voorschotten WIA

Het UWV kampt met grote achterstanden bij de WIA-claimbeoordelingen. Om te voorkomen dat mensen tijdelijk geen inkomen hebben, kan de werknemer wel een voorschotuitkering van UWV krijgen. Dit voorschot wordt echter ook bij de WGA-eigenrisicodrager in rekening gebracht.

Het UWV is al geruime tijd niet meer in staat om de keuring voor de WIA tijdig uit te voeren. Corona en een groot tekort aan verzekeringsartsen is daaraan debet.

Na twee jaar loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte stopt het salaris. De werknemer kan daarom vragen om een voorschot aan het UWV. Het voorschot is een schatting van de uiteindelijke uitkering waar de werknemer recht op zou hebben (WIA of WW). Het verstrekte voorschot wordt op een later moment verrekend met de WW-of WIA-uitkering.

Het UWV checkt eerst het bedrag dat in totaal aan voorschotten aan betrokkene is verstrekt. Vervolgens kijkt ze wat in die periode het uitkeringsrecht had moeten zijn. Heeft betrokkene te weinig ontvangen, dan ontvangt hij of zij het verschil nog als nabetaling. Heeft betrokkene te veel ontvangen, dan wordt dit niet teruggevorderd.

Eind augustus 2021 maakte UWV in een persbericht bekend dat ze te veel betaalde voorschotten aan mensen die te lang op een WIA-beoordeling hebben moeten wachten, niet meer terugvordert. UWV wil niet dat mensen de dupe worden van worden van de vertraging bij de WIA-claimbeoordeling, aangezien zij daar zelf geen enkele invloed op hebben.

Het UWV verhaalt deze voorschotten op de werkgever als deze WGA-eigenrisicodrager is.

Het is nu ook wettelijk geregeld dat een voorschot gelijkgesteld wordt aan een toegekende WGA uitkering.

Dit vereist een enorm goede controle of de voorschotten wel worden terugbetaald als er sprake is van een 35-min beschikking of een IVA-beschikking; immers in dat geval is er geen recht op een WGA uitkering.

De sector gezondheid heeft de afgelopen drie jaar de hoogste verzuimduur. In 2020 was dit 9,4 werkdagen en in 2021 is dit gemiddeld 10,7 werkdagen. Het effect van Covid op met name de sector gezondheid is duidelijk in de cijfers terug te zien.

Een tweede belangrijke conclusie is dat we zien dat de werknemers in de bouw, horeca en gezondheid aangeven dat bij verzuim door het werk ‘lichamelijk te zwaar werk’ en ‘werkdruk en werkstress’ vaker dan 50% de verzuimoorzaken zijn. Als we ook nog de oorzaak ‘langdurig dezelfde handelingen verrichten, te lang achter computer werken’ meenemen, dan kunnen we concluderen dat de meeste verzuimoorzaken gaan over de organisatie van het werk binnen de bedrijven.

Advies

Ga als werkgever niet zelf de voorschotten betalen als UWV te laat is, maar wijs de werknemer erop dat hij zelf een voorschot aan kan vragen en zijn situatie met het team WIA Voorschotten kan bespreken.

Overweeg om als WGA-eigenrisicodrager in bezwaar te gaan met een schadevergoedingsclaim wanneer UWV het WIA-voorschot verhaalt en later blijkt dat dit voorschot niet juist was. Werkgevers kunnen alle extra gemaakte kosten in de schadevergoedingsclaim meenemen. Vanuit CelsusCare kunnen we u daarin ondersteunen.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Of kan Celsuscare u adviseren? Neem dan contact met ons op.

Voer a.u.b. uw naam in
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven