Nieuws en kennis

Voorschotten WIA 2022

Door Thijs Oosterhuis
celsuscare-logo

Voorschotten WIA Het UWV kampt met grote achterstanden bij de WIA-claimbeoordelingen. Om te voorkomen dat mensen tijdelijk geen inkomen hebben, kan de werknemer wel een voorschotuitkering van UWV krijgen. Dit voorschot wordt echter ook bij de WGA-eigenrisicodrager in rekening gebracht. Het UWV is al geruime tijd niet meer in staat om de keuring voor de …

Voorschotten WIA 2022 Lees meer »

Nieuwsbrief juni 2022

Door Thijs Oosterhuis
celsuscare-juni-nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen van het verzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland over de afgelopen periode. Belangrijke informatiebron is hierbij het trendrapport dat door Nationale Nederlanden vorige week is gepubliceerd. Wij beperken ons tot de belangrijkste conclusies. Het ziekteverzuim stijgt op alle fronten. Van gemiddeld 4,4% in 2019 …

Nieuwsbrief juni 2022 Lees meer »

Premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk) en Aof- premie

Door Thijs Oosterhuis
premiebeschikking-WHK

Het is weer zover! De Premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk) 2022 valt één dezer dagen op de mat bij werkgevers. Per 1 januari 2022 wijzigt de indeling van werkgevers. WGA en ZW premiecomponent Zoals elk jaar stuurt de Belastingdienst alle werkgevers een brief waarin de gedifferentieerde premie voor de WGA en de ZW  bekend wordt gemaakt. Wanneer …

Premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk) en Aof- premie Lees meer »

Transitievergoeding terug vragen? Doe het vóór 1 oktober 2020

Door Angela Eggens

Transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte (ex)medewerkers terugvragen? Doe het vóór 1 oktober 2020, op deze pagina van het UWV.

Langdurig zieke werknemer moet op verzoek ontslag krijgen

Door Thijs Oosterhuis
verzoek-ontslag-zieke-medewerker

Werkgevers mogen slapende dienstverbanden niet langer aanhouden om onder de transitievergoeding uit te komen. De Hoge Raad heeft dat op 8 november 2019 besloten. Naar schatting zijn er in Nederland enkele duizenden langdurig zieke werknemers die zonder loondoorbetaling toch op papier in dienst blijven bij een werkgever. Na twee jaar ziekte krijgt een werknemer die …

Langdurig zieke werknemer moet op verzoek ontslag krijgen Lees meer »

Oplopend prijsverschil tussen UWV en private WGA-verzekering in 2020

Door Thijs Oosterhuis
private-WGA-toename

In 2020 verwachten we een oplopend prijsverschil tussen UWV en private WGA-verzekering. Dit heeft vier oorzaken: 1. Extra mogelijkheden om langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken. Een WGA uitkering aan publiek verzekerde werknemers (UWV) duurt gemiddeld zeven jaar, voor privaat verzekerde werknemers is dat slechts vier jaar. 2. Het verschil in rekenmethodiek. Het UWV berekent de premie op basis …

Oplopend prijsverschil tussen UWV en private WGA-verzekering in 2020 Lees meer »

Nieuw wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Door Thijs Oosterhuis
loondoorbetaling-ziekte-wia

Er is een nieuw Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen voor werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie inspanningen zal leidend zijn Eén van deze voorstellen is dat het medisch advies van …

Nieuw wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA Lees meer »

Achterstanden bij UWV lopen verder op

Door Thijs Oosterhuis
achterstanden-UWV

Steeds meer medische beoordelingen blijven bij UWV op de plank liggen. En de kwaliteit ervan is niet op orde. Dat blijkt uit het dinsdag j.l. gepresenteerde jaarverslag over 2018. De oorzaak is dat er al jarenlang een tekort is aan verzekeringsartsen. In het NRC verscheen hier het volgende artikel over: Nog steeds te weinig geneeskundestudenten die …

Achterstanden bij UWV lopen verder op Lees meer »

BREAKING: compensatie van transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Door Thijs Oosterhuis
transitievergoeding-compensatie

Heb je een transitievergoeding uitbetaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Of verwacht je hier in de toekomst mee te maken te krijgen? Dan heb ik belangrijk nieuws voor je: deze kosten krijg je vergoed. Eergisteren, 26 februari, is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. Dankzij deze regeling kun je de transitievergoeding bij het …

BREAKING: compensatie van transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Lees meer »

Onthulling Nieuwsuur achterstanden UWV: wat betekent dit voor jou?

Door Thijs Oosterhuis
achterstanden-UWV

Het televisieprogramma Nieuwsuur onthulde zondag dat het UWV nog steeds kampt met enorme achterstanden: ‘Tienduizenden zieken thuis met uitkering, zonder controle UWV’. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is hierdoor veel te hoog, terwijl dit helemaal niet nodig is. Dit probleem sleept al jaren voort (sinds 2011) en er is de komende jaren geen verbetering in zicht. Wat …

Onthulling Nieuwsuur achterstanden UWV: wat betekent dit voor jou? Lees meer »

Scroll naar boven