Transitievergoeding terug vragen? Doe het vóór 1 oktober 2020

Door Angela Eggens

Transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte (ex)medewerkers terugvragen? Doe het vóór 1 oktober 2020, op deze pagina van het UWV.

Maak je al volop gebruik van deze tegemoetkoming: het Loonkostenvoordeel (LKV)

Door Angela Eggens

Voor medewerkers waarop een doelgroepverklaring van toepassing is kun je vanaf 1 januari 2018 loonkostenvoordeel (LKV) aanvragen. Dat is een jaarlijkse tegemoetkoming voor maximaal 3 jaar. Het gaat dan om werknemers: van 56 jaar en ouder met een uitkering; met een arbeidsbeperking die nieuw in dienst komen; met een arbeidsbeperking die worden herplaatst; uit de …

Maak je al volop gebruik van deze tegemoetkoming: het Loonkostenvoordeel (LKV) Lees verder »

Premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk) en Aof- premie

Door Thijs Oosterhuis

Het is weer zover! De Premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk) 2022 valt één dezer dagen op de mat bij werkgevers. Per 1 januari 2022 wijzigt de indeling van werkgevers. WGA en ZW premiecomponent Zoals elk jaar stuurt de Belastingdienst alle werkgevers een brief waarin de gedifferentieerde premie voor de WGA en de ZW  bekend wordt gemaakt. Wanneer …

Premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk) en Aof- premie Lees verder »

Langdurig zieke werknemer moet op verzoek ontslag krijgen

Door Thijs Oosterhuis

Werkgevers mogen slapende dienstverbanden niet langer aanhouden om onder de transitievergoeding uit te komen. De Hoge Raad heeft dat op 8 november 2019 besloten. Naar schatting zijn er in Nederland enkele duizenden langdurig zieke werknemers die zonder loondoorbetaling toch op papier in dienst blijven bij een werkgever. Na twee jaar ziekte krijgt een werknemer die …

Langdurig zieke werknemer moet op verzoek ontslag krijgen Lees verder »

Oplopend prijsverschil tussen UWV en private WGA-verzekering in 2020

Door Thijs Oosterhuis

In 2020 verwachten we een oplopend prijsverschil tussen UWV en private WGA-verzekering. Dit heeft vier oorzaken: 1. Extra mogelijkheden om langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken. Een WGA uitkering aan publiek verzekerde werknemers (UWV) duurt gemiddeld zeven jaar, voor privaat verzekerde werknemers is dat slechts vier jaar. 2. Het verschil in rekenmethodiek. Het UWV berekent de premie op basis …

Oplopend prijsverschil tussen UWV en private WGA-verzekering in 2020 Lees verder »

Nieuw wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Door Thijs Oosterhuis

Er is een nieuw Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen voor werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie inspanningen zal leidend zijn Eén van deze voorstellen is dat het medisch advies van …

Nieuw wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA Lees verder »

Achterstanden bij UWV lopen verder op

Door Thijs Oosterhuis

Steeds meer medische beoordelingen blijven bij UWV op de plank liggen. En de kwaliteit ervan is niet op orde. Dat blijkt uit het dinsdag j.l. gepresenteerde jaarverslag over 2018. De oorzaak is dat er al jarenlang een tekort is aan verzekeringsartsen. In het NRC verscheen hier het volgende artikel over: Nog steeds te weinig geneeskundestudenten die …

Achterstanden bij UWV lopen verder op Lees verder »

BREAKING: compensatie van transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Door Thijs Oosterhuis

Heb je een transitievergoeding uitbetaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Of verwacht je hier in de toekomst mee te maken te krijgen? Dan heb ik belangrijk nieuws voor je: deze kosten krijg je vergoed. Eergisteren, 26 februari, is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. Dankzij deze regeling kun je de transitievergoeding bij het …

BREAKING: compensatie van transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Lees verder »

Onthulling Nieuwsuur achterstanden UWV: wat betekent dit voor jou?

Door Thijs Oosterhuis

Het televisieprogramma Nieuwsuur onthulde zondag dat het UWV nog steeds kampt met enorme achterstanden: ‘Tienduizenden zieken thuis met uitkering, zonder controle UWV’. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is hierdoor veel te hoog, terwijl dit helemaal niet nodig is. Dit probleem sleept al jaren voort (sinds 2011) en er is de komende jaren geen verbetering in zicht. Wat …

Onthulling Nieuwsuur achterstanden UWV: wat betekent dit voor jou? Lees verder »

Ziekteverzuim veroorzaakt door derde partij: zo verhaal je de kosten

Door Thijs Oosterhuis

Is je werknemer ziek door een andere – derde – partij? Dan draai je als werkgever voor de kosten op. In dit artikel lees je hoe je deze kosten kunt verhalen op de aansprakelijke derde.  In sommige gevallen ontstaat het ziekteverzuim van een werknemer door een andere – derde – partij. Wanneer de werknemer bijvoorbeeld …

Ziekteverzuim veroorzaakt door derde partij: zo verhaal je de kosten Lees verder »

Gratis VerzuimReductie Quickscan

Op basis van verzuimcijfers en een aantal interviews kijken wij naar het verzuim in jouw organisatie. Dit werken we uit in een kort en bondig rapport met een advies hoe jij verzuim kunt reduceren.

Thijs Oosterhuis

Scroll naar top